Házirend

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a belépőjegy megvásárlásával elfogadják az alábbiakban részletezett házirendben foglaltakat. Megszegése esetén a Gumiszoba játszóház üzemeltetője fenntartja a jogot a keletkezett károk megtérítésére!

 • A Gumiszoba játszóház területén csak az adott napon megváltott és érvényes jeggyel lehet tartózkodni. A megváltott jegy érvényességét a játszóház munkatársai bármikor ellenőrizhetik, ezért a jegyet az ott tartózkodás idejére meg kell őrizni.
 • Az élményelemeket kizárólag a kitöltött és aláírt felelősségvállalási nyilatkozattal vehetők igénybe.
 • A felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével valamint aláírásával, a belépőjegy megváltásával a látogatók elfogadják a Gumiszoba játszóház Használatának Szabályzatát.
 • Gyerekek csak felnőtt hozzátartozó, vagy felügyelő felelősségére és kíséretével tartózkodhat a játszóház területén.
 • A Gumiszoba játszóház játékait kizárólag a játszóház területén lehet használni.
 • A Gumiszoba játszóház területére étel és ital behozatala TILOS. Kivétel ez alól a bébiétel és a tápszer.
 • A Gumiszoba játszóház területén tiszta váltócipő vagy zokni használata kötelező.
 • A Gumiszoba játszóház területére alkoholos italt behozni TILOS. Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a Gumiszoba játszóház területén nem tartózkodhat, a szolgáltatásokat nem veheti igénybe.
 • A Gumiszoba játszóházba kutyát behozni (sajnos) TILOS. 
 • A Gumiszoba játszóház egész területén a dohányzás TILOS, dohányozni a Gumiszoba játszóház területén kívül, a kijelölt dohányzóhelyen lehet.
 • Balest, tűz vagy rendbontás esetén azonnal értesítse a Gumiszoba játszóház bármely munkatársát.
 • A Gumiszoba játszóház illetékes vezetője vagy meghatalmazott munkatársa jogosult az eszközökre, önmagukra vagy társaikra veszélyes, illetve a házirendet nem betartó vendégeket a Gumiszoba játszóház területéről kitiltani. A megvásárolt jegy ebben az esetben NEM visszaváltható.
 • Rongálásból, az eszközök, berendezések nem rendeltetésnek megfelelő használatából eredő károkért a kárt okozó tartozik felelősséggel.
 • A Gumiszobajátszóház nem vállal felelősséget a Gumiszoba játszóház területén a szolgáltatásokat igénybe vevők által a saját, illetve más tulajdonában lévő tárgyakban (például: napszemüveg, karóra, mobiltelefon) okozott károkért és az egyes vagyontárgyak elvesztéséért.
 • Óvjuk a természetet, tartsuk tisztán a környezetünket, szemetet csak a kihelyezett hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni.
 • Bármilyen baleset, veszélyeztetés vagy rendellenesség észrevétele esetén a Gumiszoba játszóház vendégei kötelesek azt jelezni a Gumiszoba játszóház dolgozói felé, a lehető legrövidebb időn belül. Elsősegély doboz és tűzoltó készülék a Gumiszoba játszóház erre kijelölt helyén található.